Histologische coupes kipembryo 65h

(met dank aan de afdeling Anatomie AMC)