3D reconstructies


3D reconstructie van de chorda dorsalis (rood)
3D reconstructie van de chorda dorsalis (rood) en de neurale buis (groen)
v3D reconstructie van de neurale buis (goudkleurig)